FeverGame.net
SOCIAL:
Filed under: FeverGame Studio, ข่าว, มิวสิควิดีโอ

“My Hope – กำลังใจในความหวัง”

“My Hope – กำลังใจในความหวัง ”

เรื่องราวของเด็กสาวที่ติดเชื้อ HIV ตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่
หนังสั้นเรื่องนี้ สร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้สังคม
เกิดความตระหนักและลดการเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์

ho2

hope1

 3,507 total views,  1 views today

กดแชร์